Lucht / water warmtepomp

Hoe werkt het?

Ook de werking van een lucht/water warmtepomp is vergelijkbaar met de werking van een koelkast. 
Aan de producten die in de koelkast staan wordt warmte onttrokken, zodat ze worden gekoeld.
De onttrokken warmte wordt, met behulp van een koudemiddel, aan de achterkant van de koelkast afgegeven aan de omgevingslucht.
Bij een warmtepomp werkt dit precies andersom: er wordt warmte aan de buitenlucht onttrokken, die via vloerverwarming en/of convectoren de woning verwarmt.

luchtwater warmtepomp werking split

1.    Het warmtepompbuitendeel onttrekt warmte aan de buitenlucht en verhoogt deze temperatuur via de compressor.

2.    Het hete koelmiddel dat zich nu in gasvorm bevindt, verplaatst zich naar de binnenunit.

3.    Het koelmiddel geeft zijn warmte af aan water dat vervolgens zorgt voor de distributie via het verwarmingssysteem.

4.    Bij het afstaan van zijn warmte verandert de staat van het koelmiddel naar een vloeistofvorm. Vervolgens herhaalt het proces zich.


 

[1] Binnenunit
[2] Buitenunit
[3] Warmwaterboiler

(Deze afbeelding betreft een SPLIT unit)


SOORTEN WARMTEPOMPEN MET LUCHT ALS BRON:

1.    Lucht/water warmtepomp van het type ‘SPLIT’ met een buiten- en een binnenunit, tussen het buiten- en binnendeel loopt het koelmiddelcircuit.

2.    Luchtwater warmtepomp met alleen een buitendeel, daarbij wordt in de buitenunit meteen het water verwarmt en naar binnen getransporteerd.
Eventueel staat binnen nog wel een boilervat voor tapwater en/of een buffervat voor het afgiftesysteem.
Dit systeem wordt ook gebruikt voor buitenzwembad verwarming.

3.    Een lucht/water warmtepomp die binnen wordt geplaatst. De buitenlucht wordt middels kanalen van buiten naar binnen gezogen en weer naar buiten teruggevoerd.

4.    Een lucht/lucht warmtepomp systeem. Ook hier noemt men dit systeem ‘split’ omdat tussen het buitendeel en binnendeel(delen) het koelmiddel zit.
Deze bespreken we hier verder niet, maar de werking is gelijk d.w.z. energie uit de buitenlucht wordt in dit geval afgegeven aan de lucht die binnen circuleert (denkt u aan een omgekeerde airco unit).

5.    Ventilatielucht warmtepomp, deze haalt energie uit de afgezogen binnenlucht waarna de lucht naar buitengaat.
Het hiermee te winnen vermogen is beperkt, immers het aantal m³ lucht wat aan een woning wordt afgezogen is beperkt.
Meestal wordt met dit systeem tapwater verwarmt en dan krijgt het de naam warmtepompboiler.

6.    Verder zijn er nog zogenaamde Hybride systemen op de markt, bij Hybride systemen wordt gebruik gemaakt van meerdere energiebronnen (denkt u aan een hybride auto die naast elektra van de accu ook nog op benzine kan lopen).