Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die is opgewekt op een milieu vriendelijk manier. Dit is steeds belangrijker aan het worden omdat onze fossiele brandstoffen aan het opraken zijn en de temperatuur op aarde steeds meer aan het stijgen is door overmatige uitstoot van CO2. Volgens deskundigen zullen er in 2030 meer dan 8.3 miljard mensen rondlopen op aarde. Daarom is er steeds meer aandacht aan het ontstaan voor duurzame energie, zodat de aarde ook leefbaar zal blijven voor de komende generaties.

 

Voorbeelden van duurzame energie

Sinds duurzame energie steeds belangrijker aan het worden is onze hedendaagse maatschappij, zijn er steeds meer manieren ontwikkeld om op een duurzame manier energie op te wekken. Voorbeelden hiervan zijn geothermische energie, zonne-energie,  en het halen van energie uit water.

Bodemwarmte

Behalve uit de diepere aardkorst kan warmte ook onttrokken worden uit de bovenste aardlagen (maximaal 500 meter). Deze zogeheten bodemwarmte ontstaat door zonlicht.

In Nederland wordt bodemwarmte op 2 manieren gebruikt:

  • Een gesloten buizensysteem waarin water wordt rondgepompt. Het water in de buizen warmt op in de grond en geeft de warmte af als het weer aan de oppervlakte komt. Met een warmtewisselaar worden gebouwen verwarmd of gekoeld (in de zomer). Dit systeem wordt meestal gebruikt in woningen of kleine kantoren.
  • Warmte Koude Opslag. Hierin wordt water opgepompt waarmee de winterkou gebruikt wordt om in de zomer ruimtes te koelen. De zonnewarmte wordt opgeslagen in de bodem. In de winter kan de opgeslagen zonnewarmte weer worden gebruikt voor verwarming. Warmte-koudeopslag wordt vooral toegepast in kantoren, industrie en glastuinbouw. Gebruik in woningen is nog niet rendabel.

Zonne-energie
Zonne-energie kan wordt opgewekt door zonnepanelen. Op deze zonnepanelen zitten allemaal kleine cellen die het zonlicht omzetten in kleine elektrische schokken. Deze schokken vormen bij elkaar een hoeveelheid energie. Als je zonnepanelen op je dak hebt staan en de zon schijnt op een zomerse dag, kan het soms zo zijn dat de meter in je meterkast gaat teruglopen omdat je meer stroom produceert dan verbruikt.

Cius Techniek heeft zich gespecialiseerd in het halen van energie uit water in de vorm van bodem warmte. op dat gebied doet Cius veel Service en onderhoud aan aardwarmtesystemen. Maar ook de energie monitoring van WKO systemen met alle bijbehorende regelgeving voeren wij veel uit voor onze klanten. Daarnaast zijn er diverse klanten die Cius vragen om advies en begeleiding van hun projecten of aanvragen.